Birbal Badshaha

-10% Birbal Badshaha

अनुक्रमणिका

१. बादशहाच्या दरबारात बिरबलाचा प्रवेश
२. प्राप्तीचा अर्धा वाटा
३. सत्तावीसातून नऊ गेले उरले किती ?
४. असा मी कोण ?
५. इंद्रापेक्षाही बादशहा श्रेष्ठ
६. मुर्खाच्या यादीत बादशहा पहिला
७. बरं, मग पुढे काय ?
८. मारून मुटकून पंडित बुवा
९. असं कधी घडतं ?
१०. समजावू शकेना
११. छोटीशी हालचाल
१२. पैशाकरिता माणूस काहीही करेलফান
१३. गंगा ही अमृतमयच
१४. द्या सगळ्या जावयांना सुळी
१५. खादाड कोण ?
१६. लहान रेषा
१७. बिरबलाचा आशीर्वाद
१८. बिरबलाचा निवाडा
१९. स्वप्नाचा उघड अर्थ
२०. आळशांचे राजे
२१. अंधार
२२. विक्षिप्त आमंत्रण
२३. जा घेऊन ये
२४. सच्चा साथीदार
२५. थंडी किती पडली
२६. देव भक्तासाठी स्वतः का धावतो ?
२७. प्रश्नोत्तरे
२८. कावळे किती ?
२९. घडाभर अक्कल ...
३०. काठीनंच चोर पकडून दिला
३१. यमुना का रडते ?
३२. घोडाचोर कसा ओळखला ?

....अजून ६९ कहाणी
......................
एकूण १०१ कहाणी

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

    Author(s): Asha Bhalekar

  • No of Pages: 154
  • Date of Publication: 2014-12-31
  • Edition: 1
  • ISBN: 978-93-82468-25-7
  • Availability: 42
  • Rs.100.00
  • Rs.90.00