Jim Corbett - My India

-20% Jim Corbett - My India

माय इंडिया | My India

एक जिंदादिल माणूस,

एक सहृदय शिकारी,

जंगलप्रेमी,

निसर्गप्रेमी आणि वन्यपशुप्रेमी..!

मालयाच्या कुमाऊँ प्रदेशात राहणारे जिम कॉर्बेट

इथल्या परिसरात मनापासून रमले. रेल्वेत जसे ते

रममाण झाले होते तसेच ते इथल्या जंगलातील

आदिवासींमध्ये आणि खेड्यातील अशिक्षित

माणसांमध्ये समरस झाले होते.

त्यांची सुख-दु:खे त्यांनी वाटून घेतली.

या माणसांच्या स्वभावाचे,

त्यांच्या समजुतींचे, चालीरीतींचे

अतिशय छान वर्णन त्यांनी केले आहे.

या माणसांचा प्रामाणिकपणा, निष्ठा आणि भोळेपणा

यामुळे ही माणसे त्यांची झाली.

म्हणून त्यांचा देशही माझाच या भावनेने

लिहिलेलं पुस्तक म्हणजे ‘माय इंडिया’.

मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा तोल आणि ताल सांभाळून

केलेला हा अनुवाद, वाचकांना निश्चितच आवडेल.


Jim Corbett, Vishwas Bhave, Advait Gokhale

 जिम कॉर्बेट ,विश्वास भावे , अद्वैत गोखले

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

    Author(s): Jim Corbett, Vishwas Bhave

  • Translator: Vishwas Bhave
  • No of Pages: 160
  • Date of Publication: 15/01/2023
  • Edition: First
  • ISBN: 978-93-91547-54-7
  • Availability: 100
  • Rs.200.00
  • Rs.160.00