Krushiprayoganchi Gatha

-20% Krushiprayoganchi Gatha

ब्लर्ब : हरेक शेतकरी हा शास्त्रज्ञच. कुणी अधिक उत्पादनासाठी प्रयोगशील असतो, कुणी उत्पादनखर्च कमी करण्याच्या प्रयत्नांत असतो; कुणी दर्जेदार उत्पादनासाठी प्रयोगांत मग्न असतो, तर कुणी पर्यावरणपूरक कृषिप्रयोगांत गुंतलेला असतो. या सर्वांचीच दखल घेत या प्रयोगांच्या साधक-बाधक परिणामांचं मूल्यमापन करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

    Author(s): Prakash Joshi

  • No of Pages: 236
  • Date of Publication: 28/03/2019
  • Edition: 1
  • ISBN: 978-93-87667-83-9
  • Availability: In Stock
  • Rs.250.00
  • Rs.200.00