Types of Books

Types of Books


Show:
Sort By:

Teacher

माणसाची जात उन्नत व्हावी म्हणून जगातील बरीच माणसं स्वतःहून धडपडत असतात. खपतं असतात. अशी धडपडकरा असं ..

Rs.200.00 Rs.160.00

Thodasa Vegala

मानवी जीवन वेगळेपणानं भरलं आहे.काही माणसं, काही प्रसंग,काही क्षण, काही हसू,काही अश्रू, काही शब्द..

Rs.130.00 Rs.104.00

Ti Grah Aahe ek

एमिली डिकिन्सन म्हणाली होती, 'सगळं सत्य सांगा, पण ते थोडं तिरकस पद्धतीनं सांगा.' वास्तव हे अतिशय गुं..

Rs.330.00 Rs.264.00

Tichi Bhakari Koni Chorli

ती बहुजन आहे, बहुसंख्य आहे पण तरीही तिची कुठेही स्वतंत्र ओळख नाही. समाजाच्या चलनवलनात तिचं स्वतंत्र ..

Rs.400.00 Rs.320.00

Tichya Aarogyasathi Sarva Kahi

'स्त्री'पण निभावणं, ही सहज सोपी गोष्ट नाही. मुलगी म्हणून जन्माला आल्यावर 'स्त्री'पणाला सामोरं जाणं म..

Rs.325.00 Rs.260.00