Binpatachi Chaukat - yatanamay parikramecha nital aawishkar

New -20% Binpatachi Chaukat - yatanamay parikramecha nital aawishkar

‘बिनपटाची चौकट' दोन खांबांवर उभी आहे.एक खांब आहे, ऋजुतेचा आणि दुसरा खांब आहे, क्रूरतेचा.

या दोन्ही अनुभवांतूनइंदूचे आयुष्य आकाराला आले आहेआणि म्हणून ते विदारक आहे.सरळसोट जगणे असते

तर‘बिनपटाची चौकट' उभीच राहिली नसती.पट नसलेली चौकट समाजव्यवस्थेची आहे,मनुष्यसमूहाची आहे आणि

आतल्या आत खदखदणाऱ्याआत्मप्रत्ययी अनुभवांची आहे.


इंदूमती जोंधळे यांची ‘बिनपटाची चौकट'यातनामय परिक्रमेचानितळ आविष्कार आहे.

गेल्या दशकातील मराठी निर्मितीनेज्याचा अक्षरवाङ्मयात गौरवाने समावेश करावा असे

हे आत्मकथन आहे.‘स्मृतीचित्रा'पेक्षाही हे अधिक दाहक आहे

.- डॉ. गंगाधर पानतावणे(फेबु्रवारी, 1999)

Binpatachi Chaukat | Indumati Jondhale बिनपटाची चौकट | इंदुमती जेोंधळे

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

    Author(s): Indumati Jondhale

  • No of Pages: 296
  • Date of Publication: 23-05-2024
  • Edition: First
  • ISBN: 978-81-964937-3-8
  • Availability: 99
  • Rs.380.00
  • Rs.305.00