Gori Gori Pan

New -20% Gori Gori Pan

‘खेळघर' या अनवट वाटेने जाणाऱ्या पहिल्यावहिल्या कादंबरीनंतर एका दशकाने आला आहे रवीन्द्र रुक्मिणी पंढरीनाथ यांचा हा पहिला कथासंग्रह.यातील पात्रं, प्रसंग, त्यांचा भवताल व अंतर्विश्व, सारं काही चिमटीत न सापडणारं आहे. एकीकडे सीटी स्कॅनप्रमाणे विविध प्रतलांवरून घेतलेले वास्तवाचे सूक्ष्म छेद, तर दुसरीकडे नातेसंबंध, जगण्यातील पेच व मूल्यसंघर्ष यातील अलवार, निसरड्या जागा. त्यात वावरणारी माणसंही अस्सल, या मातीतील असूनही वेगळ्याच रसायनाने बनलेली. कुणी बेरकी, कुणी निरागस, पण जगण्याच्या उत्कट धगीने रसरसलेली, खोल गाभ्याशी प्रामाणिक.भवतालातील असंख्य संदर्भ जागवणारं, पण त्याचसोबत वास्तव व कल्पित यातील सीमारेषा पुसणारं हे तरल पण दाहक लेखन तुमच्या मनात दीर्घकाळ वसती करून राहील.

Gori Gori Pan | Ravindra Rukmini Pandharinath

गोरी गोरी पान | रवीन्द्र रुक्मिणी पंढरीनाथ

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

    Author(s): Ravindra Rukmini Pandharinath

  • No of Pages: 188
  • Date of Publication: 30/08/2023
  • Edition: First
  • ISBN: 978-93-91547-96-7
  • Availability: In Stock
  • Rs.250.00
  • Rs.200.00